fbpx

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Slutten på filmklubbforbundet?

Slutten på filmklubbforbundet?

Som en følge av sviktende DVD-salg og at regjeringen sannsynligvis vil foreslå å fjerne dagens avgift på fysiske videomedier (DVD/ Blu Ray), vil Film & Kino kutte hele den offentlige støtten til Norsk filmklubbforbund. Bortfall av støtten vil føre til nedleggelse av organisert filmklubbvirksomhet i Norge. 

Vi i filmklubbforbundet frykter det verste etter å ha fått signaler om at tilskuddet til vår virksomhet kuttes fra og med 2016. Sviktende inntekter og omorganiseringen av Film & Kino, som er vår største økonomiske bidragsyter, oppgis som begrunnelse. Filmklubbforbundet er avhengig av denne støtten for å kunne fortsette å leie ut rimelig film, arrangere kurs og seminarer og støtte frivillig lokal virksomhet økonomisk. Filmklubbene i Norge er i vekst, og understreker viktigheten av å ha en møteplass for å se film sammen med andre, og på et stort lerret. Barnefilmklubber over hele landet arrangerer animasjonsverksteder og sikrer en tidig forståelse og glede over film som kunstform og medium.

Kuttet skal vedtas på Film & Kinos landsmøte i juni. Vi oppfordrer alle som er glad i å se film av alle typer og i alle formater til å støtte Filmklubbforbundet slik at vi kan fortsette å være en levende formidler av den viktigste uttrykksformen i vår tid.