Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Z tar pulsen på norsk kort- og dokumentarfilm

Z tar pulsen på norsk kort- og dokumentarfilm

Norsk og internasjonal kortfilm er temaet i siste nummer av Z filmtidsskrift. Her anmeldes og diskuteres alle typer kortfilm inklusive dokumentarer og musikkvideoer. Z’s anmelderkorps gir leserne en unik mulighet til å følge utviklingen innenfor en kreativ sjanger som teller mange av våre mest kjente filmregissører.

Fra innholdet:

Norske kortfilmskapere om norsk film: Z har spurt kortfilmskaperne Henrik Martin Dahlsbakken, Marius Myrmel, Kristian Pedersen, Jakob Rørvik og Birgitte Sigmundstad om synspunkter på norsk film og kortfilm, og om refleksjoner rundt arbeidet med egne filmer.

Trender i norsk dokumentarfilm: En trend i norsk dokumentarfilm er en stadig økende personfokusering. Går denne på bekostning av temaene som skal belyses? I sin tekst «Mennesker og møter – norsk dokumentarfilm anno 2016» ser professor i filmvitenskap Gunnar Iversen på trender i årets norske dokumentarfilmproduksjon.

 Norsk kortfilm: Som vanlig anmelder vi alle kortfilmene i det norske hovedprogrammet i Grimstad. Dette er unikt, for mange av disse filmene er dette den omtalen de kommer til å få.

 Internasjonal kortfilm: Hva er en god kortfilm? Årets internasjonale Grimstad-program viste mangfoldet i – og gav også grobunn for refleksjoner rundt – kortfilmen som kunstform. I år hadde Kortfilmfestivalen i Grimstad invitert fem av verdens mest profilerte festivaler til å kuratere hvert sitt program på festivalen, samt et internasjonalt program kuratert av festivalen selv. Chloe Faulkner reflekterer over kortfilmen som kunstform – «La verden komme inn».

 Norsk musikkvideo: Årets program i Grimstad viste både musikere og regissører som bruker mediet til å markere temaer de er opptatt av. Atle Hunnes Isaksen skriver om dem i «Musikkvideoer som vil noe».

 Musikk for øyet og Raumlichtkunst: Abstrakt film har en lang tradisjon i kortfilmhistorien. Vi har intervjuet Cindy Keefer – direktøren for Center for Visual Music – både om arbeidet senteret hennes utfører for å restaurere og fronte abstrakt film, blant annet filmene til mesteren Oskar Fischinger, og om den store rekonstruksjonen de har skapt av Fischingers tidlige multimediaforestillinger: Raumlichtkunst.

Les mer, bestill bladet, eller bli abonnent!