Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Mannen for de mørke opplevelser

Mannen for de mørke opplevelser

Einar Guldvog Staalesens innsiktsfulle filmanmeldelser som programleder for NRKs filmmagasinet Mørkets opplevelser og filmkritiker i Kulturnytt, har utvidet perspektivet på film for mange. Nå takker Staalesen av som NRK-kritiker og blir pensjonist. 

«Hvem skal nå lede oss gjennom Mørkets opplevelser?» spør tidligere filminstitutt direktør Jan Erik Holst, som møtte Staalesen for første gang i filmklubbsammenheng. Her gjengir vi Holsts tale til Staalesen i anledning av at vennen går over i pensjonistene rekker.

«Ditt program har stått som en søyle i mange år hva gjelder kunnskapsrik filmformidling. Du har vært kritikeren som har åpnet forståelsen for hva dette fager innebærer. Gjennom din milde sørlandsdialekt og dine konsise betraktninger har du ledet oss inn i mange forskjellige filmers verden og det i et medium som kanskje er det mest billedskapende av dem alle, radioen.»

Både Staalesen og Holst har en felles bakgrunn fra Filmklubbforbundets tidlige år. Etter opprettelsen i 1968, delte NFK kontorer med Filminstituttet på Røa, i Oslo. I en tid da ikke en gang VHS var tilgjengelig representerte NFIs 16- og 35mm samlinger en gullgruve for filmentusiaster.

«Jeg har kjent deg i en mannsalder. Du var med i filmklubb-bevegelsens urtid, den gang vi herjet i det gamle filminstituttet på Røa nattes-tid, så Buster Keaton og Johnny Guitar i svart/hvitt på Handelsflåtens 16mm spoler, spiste smørbrød fra Forsvarets kantiner, skiver med rekekabaret og oksestek, som egentlig skulle serveres på neste dags styremøte i Filmklubbforbundet.»

I en tid da film ennå ikke var et etablert universitetsfag var filmklubbene en viktig filmskole og samlende instans.

«Det unike med filmklubbforbundet var (og er) at det samler unge film-interesserte fra hele landet og således understreker ulikhetene i smak og prioritering, i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Lillehammer og Trondheim. Og at det finnes liv og meninger utenfor Oslo!»

Staalesen hadde ingen filmskole eller filmvitenskapelige studier, men kunnskap og erfaring nok til å starte en karriere som filmkritikker, først i Fædrelandsvennen, deretter i NRK.

«Du utviklet en form for filmkritikk som var både opplysende og inkluderende, samtidig som den gikk inn i kjernen av hva kritikk er, nemlig å partere for å se om delene passer inn i helheten og om de fungerer optimalt i forhold til hverandre. Tidlig i din karriere kunne du dissekere en films forteller-komponenter, studere dens dramaturgi og fortellerposisjon og vurdere om den fungerte og fenget, for den spesielt interesserte og for publikum.»

Jan Erik Holst og Einar Guldvog Staalesen er aktuelle som henholdsvis redaktør og bidragsyter i forbindelse med det kommende tema-nummeret av Z om den rumenske nybølgen.

 

Bildet: Einar Guldvog Staalesen (foto: NRK)