Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Cinema for All i 70 år

Cinema for All i 70 år

I 2016 fyller Cinema for All, filmklubbforbundets søsterorganisasjon i Storbritannia, 70 år. Jubileet ble markert med den årlige Community Cinema Conference i Sheffield hvor de britiske filmklubbene møttes for film, faglig påfyll og feiring av seg selv.

Filmklubbforbundets Atle Hunnes Isaksen deltok på jubileumskonferansen som norsk representant:

Det faglige innholdet var delt opp i fire paneler. The Energisers, The Vanguard, The Champions og The Originators. Jeg var med på The Energisers som tok for seg ildsjelene. Hvordan lære fra dem, ta vare på dem og klare seg når de gir seg. Panelet bestod av Deborah Parker som leder Cinema for All, og medlemmer av filmklubbene som kunne sies å være «energisers». Det var et stort engasjement i salen, og diskusjonene måtte avbrytes på grunn av tidsplanen til konferansen.

Cinema for All er medlem i den internasjonale filmklubbsammenslutningen FICC, og del av den nordiske gruppen sammen med Danmark, Irland, Estland, Sverige og Norge. Representanter fra Danmark og Estland var også tilstede, så vi hadde et kort  gruppemøte hvor vi diskuterte videre samarbeid. Medlemmene i den nordiske gruppen er ganske likt organisert med sekretariater hvor ansatte jobber fulltid med filmklubb,og det gjør det naturlig å utveksle erfaringer og ideer.

Ingen samling uten feiring, og lørdag kveld ble priser for blant annet årets filmklubb, beste markedsføring og beste programmering delt ut. Vinnerne fikk både gavesjekker og flasker med bobler med seg ned fra scenen, så alt lå til rette for skikkelig feiring etterpå.

Søndag morgen presenterte jeg en norsk kortfilmpakke, som er tilgjengelig for utenlandske filmklubber gjennom de norske ambassadene, for de få som hadde kommet seg opp etter gårsdagens festligheter. Den ble godt mottatt, og flere ville benytte seg av tilbudet. Cinema for All hadde også årsmøte før folk reiste hjem igjen. Det er inspirerende å se hvordan filmklubb drives i andre land, og jeg satte meg på flyet med ny kunnskap og inspirasjon til eget arbeid.

Bilde: Denbigh Film Society vant prisen for beste filmklubb 2016. Prisen ble delt ut av Deborah Parker fra Cinema for All (til venstre).