Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Inspirerte filmklubbildsjeler i Tromsø

Inspirerte filmklubbildsjeler i Tromsø

Ola Asdahl Rokkones fortalte om alle fellene han har gått i som ildsjel, Sigurd Wik lærte oss at film har eksistert siden steinalderen og Siriann Bekeng oppfordret filmklubbene til å bruke frivillig.no under årets filmklubbseminar på Driv i Tromsø. Vel så viktig var minglingen som foregikk mellom filmklubbere før programstart og under lunsjen.

Over 50 deltakere fra 18 filmklubber var samlet da filmklubbseminaret under årets Tromsø internasjonale filmfestival gikk av stabelen. Stemningen var god og engasjementet stort under presentasjonene til dagens innledere.

Etter velkomsthilsen med presentasjon av sekretariat og styret ved styreleder Helene Aalborg, startet Ola Asdahl Rokkones sitt innlegg om å være ildsjel. Han fortalte villig vekk om sine tabber som ildsjel, og brukte dem som illustrasjon for å vise hva man bør passe seg for når man går i gang med et frivillig arrangement. Mange nikket bekreftende til det Ola fortalte, så hans erfaringer deles av mange.

Sigurd Wik fra Cinemateket USF i Bergen dreide programmet over mot studievirksomhet ved å presentere sine foredrag om filmfremvisningens historie. Han trakk frem at selv hulemalerier fra steinalderen er resultatet av en slags film med  dyr i bevegelse projisert gjennom åpninger i huleveggen. Hans foredrag er tilgjengelige for filmklubbene fremover, og kan bestilles gjennom sekretariatet i Filmklubbforbundet.

Så var det de ansatte i NFK sin tur til å entre podiet. Chloé Faulkner gikk gjennom avtalene med selskapene som leier ut filmrettigheter og Jon Iversen gikk gjennom støtteordningene filmklubbene har tilgang til gjennom forbundet. NFK er ikke lenger kvalifisert til å motta støtte fra Frifond organisasjon, men klubber med minst en 1/3 av medlemmene under 26 år kan fra og med vinteren 2017 søke Frifond barn og unge om støtte til sine arrangementer.

Programmet ble rundet av med et engasjert innlegg av Siriann Bekeng fra Frivillighet Norge. Hun presenterte nettportalen frivillig.no, og viste hvor lett det er å få tak i hjelp til lokale arrangementer om man gjør det klart hva som forventes av innsats og tid når det søkes etter personer som kan tenke seg å utføre frivillig arbeid. Det virket som om flere i salen fikk ideer til hvordan de kunne bruke frivillig.no lokalt, og Bekeng snakket med flere interesserte under den påfølgende lunsjen.

Forbundet takker for oppmøtet og alle som bidro til et vellykket seminar. Vi minner om neste arrangement i Bergen 17-19. mars, hvor Bergen filmklubb er vertskap for Bergsem og landsmøte med valg av nytt styre og utdeling av priser til årets filmklubb og barnefilmklubb.

filmklubbsem 2017 2

Bilde: Fra Ola Asdahl Rokkones presentasjon