Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Z tar Rockumentarfilm på alvor i nytt nummer

Z tar Rockumentarfilm på alvor i nytt nummer

Rockumentaren er en av de mest populære undergenrene i moderne dokumentarfilm, men også den mest undervurderte. Dette tar Z filmtidsskrift på alvor og dedikerer et helt nummer til filmene om musikken og artistene som har definert flere generasjoner med ungdomskultur.

Z retter både blikk og ører mot denne viktige typen av moderne dokumentarfilm, og temaredaktør Gunnar Iversen presenterer et knippe artikler som tar for seg ulike sider ved moderne film- og musikkultur. Det handler om film og musikk, og det handler om ungdomskultur, identitetspolitikk og forestillinger om kjønn og klasse. Selv en tilsynelatende helt prosaisk konsertfilm kan ha flere sider.

Gunnar Iversen innleder til temaet med en introduksjon til hele genren som fordeler sin hovedvekt mellom artistportrettet og konsertfilm, et skille som kan spores tilbake til slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet.

Thomas Robsahm skriver om arbeidet med en rockumentar om A-ha og Anna Westerståhl Stenport og Scott MacKenzie om filmen om det politiske rockebandet Sumé fra Grønland. Asbjørn Tiller tar for seg hardcore-bandet Crass og deres anarkistiske eksperiment i filmen There is no Authority But Yourself, og Scott MacKenzie trekker frem Lambert og Stamp, filmen om managerne bak The Who. Gunnar Iversen avslutter med en tekst om Ragnarock, den første norske rockumentarfilmen fra 1973 med stereolyd og flerkameraopptak.

Les mer om siste nummer av Z!

Bilde: LP-cover Crass