Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Tilbake til fremtiden – utdanner maskinister for 35mm film

Tilbake til fremtiden – utdanner maskinister for 35mm film

Vinyl-plater er på full fart tilbake, blir det også en fremtid for analog film? Filmklubbforbundet holder kompetansen på 35mm filmvisning ved like. Denne uka ble de første av en ny generasjon kinomaskinister for 35mm film ferdig utdannet.

Det var Martine Berg Rasmussen og Runar Clausen fra over hundre år gamle Verdensteatret kino i Tromsø (bildet) som ble de første uteksaminerte kinomaskinistene for 35mm film på mange år. Kurset startet opp høsten 2016 med ti deltakere.

– Det var svært artig og interessant å få delta på kurset, forteller Clausen, som allerede i mange år har kjørt film på Verdensteatret, men som aldri har fått noen formell utdanning. – Spesielt trivelig var samlingen i Oslo, det er alltid inspirerende å møte andre maskinister, fortsetter han, – det er viktig at håndverket ikke dør ut.

For etter at kinoene ble digitalisert ble det også slutt på det gamle maskinistyrket. Filmklubber, cinematek og spesialkinoer som fortsatt har utstyr for analog filmvisning hadde plutselig ikke lenger tilgang på kvalifiserte folk når det skulle vises 35mm film. Alle filmkopier er i dag å regne som arkivkopier, siden det nesten ikke lages ny film, og følgelig er det svært viktig at de behandles varsomt av kompetente personer.

maskinistkursweekend
Kursdeltakere og lærere på weekendsamling hos Cinema Neuf i Oslo (Litt fokusproblemer på lerretet i bakgrunnen ser vi).

Filmklubbforbundet søkte, og fikk midler fra Norsk filminstitutt til å starte opp et kurs for å videreføre den utdøende kompetansen. Kinoteknisk spesialist Rolv Gjestland stod for den teoretiske delen av maskinistkurset som ble gjennomført som et digitalt brevkurs. Kandidatene gikk gjennom Gjestlands kurshefte for kinomaskinister og måtte levere besvarelser underveis. I februar ble det holdt en helgesamling for kursdeltakerne i Oslo, der landets ledende ekspertise på området underviste deltakerne i alle filmvisningens finesser. Blant lærerkreftene var, ved siden av Rolv Gjestland, Torkell Sætervadet som har skrevet flere bøker om filmvisningsteknikk og i mange år var internasjonal ekspert på visningsteknikk hos Sony, filmarkivar Arild Jørgensen fra Nasjonalbiblioteket og sjefsmaskinist ved Cinemateket i Bergen, Sigurd Wik. Det var omvisning og demonstrasjon av utstyr på Cinemateket i Oslo og individuell opplæring hos Cinema Neuf på Majorstua.

Den siste delen av maskinistopplæringen er praksis på egen kino og dette skulle vise seg å bli den største utfordringen for en del av de kommende maskinistene. Mens kinomaskinister tidligere fikk praksis gjennom flere daglige visninger går det nå lenge mellom hver gang det vises 35mm film. Kandidatene har derfor fått låne øvingskopier av filmer fra filmklubbforbundet og kan bruke sommeren til å perfeksjonere seg i den praktiske delen av jobben. Filmklubbforbundet regner med at alle kandidatene vil bestå prøven i løpet av sensommer og tidlig høst. Da begynner nemlig et nytt maskinistkurs. Interessen for å lære seg dette «utdøende» yrket er nemlig fortsatt stor.

filmrullen