Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Nasjonalbiblioteket hyller Olsenbanden

Nasjonalbiblioteket hyller Olsenbanden

Olsenbanden har eksistert litt på siden av norsk filmhistorie, men nå har Nasjonalbiblioteket brakt dem til heder og verdighet igjen ved å restaurere digitalt alle de 14 filmene som ble innspilt mellom 1969 og 1999.

Denne uken arrangerte Nasjonalbiblioteket også et seminar om filmrekken med forelesere fra både Norge og Danmark. For det var nettopp i Danmark at Olsenbanden først oppstod i Erik Balling og Henning Bahs’ hoder. Fra 1968 til 1998 spilte de inn ikke mindre enn 14 filmer som ble gjeninnspilt i norsk versjon av Knut Bohwim og Ove Kant, som regel året etter den danske. I Danmark har filmene om trekløveret blitt akseptert som en del av landets filmhistorie, mens i Norge har de blitt avfeid som kommersiell folkeunderholdning. Allikevel er det en kjensgjerning at norsk film ikke hadde klart seg økonomisk gjennom 70- og 80-tallet uten produksjonen av Olsenbandenfilmene. Som de eneste norske filmene som med få unntak toppet besøkstallene på kinoene i disse tiårene, er det bare rett og rimelig at de inkluderes i den norske filmarven.

Nasjonalbiblioteket har altså tatt konsekvensen av dette, og restaurert de norske versjonene digitalt for å sikre dem for ettertiden. Cinemateket i Oslo viser dessuten …men Olsenbanden var ikke død (1984) og Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet (1977) i løpet av september. Kopiene er også tilgjengelig for filmklubbene så lenge rettighetene er klarert med opphavsmennene.

(Foto: Rushprint)