Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

15 teser om barnefilmklubber

15 teser om barnefilmklubber

I Danmark er barnefilmklubber en stor suksess. Landet har over 60 av dem og til sammen har de mer enn 50 000 medlemmer. Nå har danske barnefilmklubber, i god Luthersk tradisjon, spikret opp 15 teser på kinodører landet rundt. Film er mer enn bare underholdning.
I barnefilmklubbene legges grunnlaget for framtidens kunnskapsrike og kvalitetsbevisste kinopublikum. Mens filmklubber for voksne kun finnes noen få steder i Danmark, er landet størst i Norden på barnefilmklubb. Sammenslutningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber, DABUF, organiserer virksomheten og landets kinoer støtter velvillig opp om filmklubbene. Liten tvil om at det er en god investering i framtidig kinodrift.
De som driver barnefilmklubbene er klare på at virksomheten også har andre siktemål enn å sikre kinoene et publikum i årene som kommer. For å understreke dette har DABUF nylig formulert 15 teser som skal definere driften av barne- og ungdomsfilmklubbene. Film er ikke bare underholdning, men også en kunstart. Filmklubbene skal gi alle barn mulighetene til å møte denne kunstformen og til å forholde seg aktivt og engasjert til den. Barnefilmklubber er en øvelse i demokrati og skal fremme medbestemmelse og medskaping. Barnefilmklubber skal gjenspeile mangfoldet i fortellingene og i verden, bevege, forundre og overraske. Alle som har drevet filmklubb, enten det er for barn eller voksne, vil kjenne seg igjen ide 15  tesene som de danske barnefilmklubbene har formulert. Filmklubb er frivillig kulturarbeid med mening:

tese1tese2tese3

Les mer om Danmarks barnefilmklubber her.