Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Filmklubbvirksomheten i Norge støttes av Norsk filminstitutt

nfilogo2017

Barnefilmklubbtreff på Barnefilmfestivalen

Barnefilmklubbtreff på Barnefilmfestivalen

Tirsdag 24. april går den 21. barnefilmfestivalen i Kristiansand av stabelen, og hva er mer naturlig enn å samle barnefilmklubbene der? Lørdag 28.04 inviteres det til et halvdagsseminar for å bli kjent med andre barnefilmklubber og inspirasjon til fortsatt aktivitet.

Barnefilmklubbene har vært tilstede på Barnefilmfestivalen i flere år, og ser det som en naturlig møteplass. I tillegg er festivalen en arena for å synliggjøre seg selv og den viktige rollen barnefilmklubbene har som filmformidlere til barn og ungdom. Årets seminar er delt i to og starter med at barnefilmklubbene presenterer seg selv. Etterpå vil resultatene fra en undersøkelse blant klubbene bli presentert. Undersøkelsen har hatt som mål å kartlegge barnefilmklubbenes vilkår og behov for oppfølging fra sentralt hold. Del 1 avsluttes med en diskusjon om filmklubbdrift og informasjon fra sekretariatet.

Etter en kort pause blir det klart for del 2 som handler om inspirasjon og programarbeid. Det blir innlegg av Sita Jacobsen fra Barnas cinematek i Oslo, som vil snakke om hvordan hun arbeider med program, aldersgrupper og eksterne samarbeidspartnere. Så vil representanter fra Taartrovers Film Festival i Nederland vise hvordan man med enkle midler kan oppfordre til kreativitet og bidra til at barn utvikler et reflektert forhold til film.

Lørdag kveld vil prisen for årets barnefilmklubb deles ut under avslutningsseremonien til Barnefilmfestivalen, noe som også er med på å synliggjøre filmklubbene nasjonalt. Barnefilmfestivalens siste dag er 29.04.

Bilde: Den utrolige historien om den kjempestore pæra (Lipski, 2017) er åpningsfilm på årets barnefilmfestival.

barnefilmfest logo