Barn & unge

Barn & unge

Barnefilmklubb handler om noe så enkelt som å gi barn muligheten til å oppleve magien av en mørklagt sal, med en god film på et stort lerret. Det er en frivillig forening som viser film for barn og unge, gjerne i samarbeid med den lokale kinoen eller andre kulturinstitusjoner. 

Norsk filmklubbforbund kan bidra med praktiske tips, tilgang til en stor filmkatalog og støtteordninger for deg som vil starte en barnefilmklubb i nærmiljøet. De fleste barnefilmklubbene kan søke om oppstarts- og prosjektstøtte, og også få grunnstøtte, fra Frifond. Frifond kan gi midler til filmklubber der minst 2/3 av medlemmene er under 26 år.

 

Last ned barnefilmklubb-håndboken.

(Bildet over: Dot Delight. Kristian B. Walters, 2014 – filmklubber kan låne filmen fra filmklubbforbundet)