Søk Frifond-støtte

Søk Frifond-støtte

Dersom 1/3 av medlemmene er under 26 år kan klubben søke om Frifond-støtte gjennom forbundet.

Aktiviteter som det er mulig å søke støtte til via Filmklubbforbundet inkluderer animasjonsverksteder, filmkurs, stumfilmkonserter, reise til NFKs filmklubbseminarer, mm. Lyst å arrangere filmrelaterte aktiviteter i klubben? Se våre tips her.

Oppstartsstøtte

Det kan kreve litt kapital å sette i gang med filmklubbvirksomhet (innkjøp av utstyr, leie av visningslokale, filmleie, osv). Vi oppmuntrer klubber i oppstartsfasen til å undersøke forskjellige støttemuligheter (fra kommunen, lokale sponsorer, osv.) Norsk filmklubbforbund gir også gode og solide filmklubbprosjekter anledning til å søke støtte til oppstart.

For å kvalifisere for oppstartsstøtte må du:

– stifte og registrere filmklubben hos Norsk filmklubbforbund
– betale kontingentavgiften (kr 2000,- kr)
– sende oss en Frifondsøknad.
– Klubben må kunne vise til egen økonomi, noe som innebærer å ha et eget kontonummer og organisasjonsnummer. Klubben bør derfor registreres som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret.

Våre krav i forbindelse med utbetaling av denne støtten:

– det må kunne dokumenteres på slutten av det første semesteret at minst 1/3 av medlemmer i klubben er under 26 år ved bruk av medlemslister.
– det må rapporteres om hvordan støtten ble brukt opp innen 30. juni av de påfølgende året.

Arrangementsstøtte

Slik søker du støtte til ditt arrangement:
– Sett opp en dato og et realistisk budsjett.
– Fyll ut vårt Frifondskjema og send det inn til nfk @ filmklubb.no i forkant av arrangementet
– Søknaden behandles innen 7 dager
– Det sendes inn en rapport til NFK etter arrangementet som dokumenterer hvordan midlene ble brukt. Husk å ta bilder!

Grunnstøtte

Dersom 2/3 av medlemmene er under den magiske 26-årsgrensen får klubben også Frifond grunnstøtte herfra. Grunnstøtte utbetales på slutten av hvert kalenderår med utgangspunkt i antall medlemmer som var registrert i klubben per 31/12 to år tidligere (grunnlagsår). Støtten utbetales automatisk, klubben trenger ikke å søke.

Betingelser for å søke

For å søke er det obligatorisk at alle medlemsopplysningene (navn, adresse, fødselsår, og betalt kontingent) blir registrert. Medlemmer må ha betalt 50 kr i kontingent for det gjeldende året. Bruk gjerne vår mal for medlemslister. Medlemslister og semesterrapport sendes inn til NFK på slutten av hvert semester (mai/juni og november/desember). Mer informasjon om kontingent og rapportering her.

Klubben må kunne vise til egen økonomi, med egen bankkonto, regnskap og bruk av revisor (revisoren trenger ikke være profesjonell).

Nye bestemmelser fra Frifond fra 2015 krever dokumentasjon på at fjorårets grunnstøtte er brukt opp før dere kan få mer støtte. Send oss en kort attest med oversikt over hva denne støtten er brukt til.

Vår barnefilmklubbkonsulent står til disposisjon for å veilede klubber gjennom hele prosessen. Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål!

Les mer:

Retningslinjer for Frifond
frifond.no

Bilde: Razzle Dazzle: A Journey into Dance (2007)