Søk støtte

Søk støtte

 

Registrerte filmklubber kan søke støtte gjennom Filmklubbforbundet til for eksempel innkjøp av utstyr i oppstartsfasen, animasjonsverksteder, filmkurs, stumfilmkonserter, reise til NFKs filmklubbseminarer, mm. Filmklubber kvalifiserer også for arrangementsstøtte fra ordningen « Frifond Barn og Unge », og kan også søke støtte fra dem (mer info nedenfor).

 

Oppstartsstøtte

Det kan kreve litt kapital å sette i gang med filmklubbvirksomhet (innkjøp av utstyr, leie av visningslokale, filmleie, osv.). Vi oppmuntrer klubber i oppstartsfasen til å undersøke forskjellige støttemuligheter (fra kommunen, lokale sponsorer, osv.) Norsk filmklubbforbund gir også gode og solide filmklubbprosjekter anledning til å søke opptil 7000,- kr i støtte til oppstart.

For å kvalifisere for oppstartstøtte må du:

– stifte og registrere filmklubben hos Norsk filmklubbforbund
– betale kontingent (kr 2000,- per år).

Våre krav i forbindelse med utbetaling av denne støtten:

– det må kunne vises til filmklubbaktivitet i 6-månedersperioden etter utbetalingen.
– det må rapporteres om hvordan støtten ble brukt opp innen seks måneder etter den første visningen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

 

Arrangementsstøtte

Er du kommet i gang med klubben, og ønsker å ta aktiviteten ett skritt videre? Slik søker du støtte til ditt arrangement:

– Sett opp en dato og et realistisk budsjett
– Send en epost til nfk @ filmklubb.no med beskrivelse av tiltaket og budsjett. Søknaden behandles innen 7 dager.
Det sendes inn en rapport til NFK etter arrangementet som dokumenterer hvordan midlene ble brukt. Husk å ta bilder!

 

Frifond barn og unge

Filmklubber kan søke om opptil 35 000,- kr i kalenderåret til aktiviteter gjennom støtteordningen Frifond Barn og Unge. Kravene for å søke og rapportere er enkle og det søkes via et elektronisk skjema på nett (dette er ikke den samme ordningen som barnefilmklubber tidligere har søkt støtte til gjennom Forbundet).

Det anbefales å gå inn på de gode og informative nettsidene til Frifond (frifond.no) eller henvende seg direkte til rådgiverne der dersom man har noen spørsmål om ordningen.

Bilde: Razzle Dazzle: A Journey into Dance (2007)