Bryn Barnefilmklubb

(Stiftet i 2018)

v/ Bryn skole
Teisenveien 40
0666
Oslo

E-post: Janne.Rehn (at) ude.oslo.kommune.no

Styret består av:

Leder Janne Thon Rehn, tlf: 906 40 578
Kasserer Eva Sørby
Styremedlem Caroline Asdal
Sekretær Eva Eek Olsen