Gerilja filmklubb (ungdomsfilmklubb)

(45 medlemmer våren 2013)

Metropolis, Nytorget 1, 4012 Stavanger
E-post: bjorg.ellen.hauge@stavanger.kommune.no

www.metropolis-stavanger.no

Leder: Kristoffer Andre Andreassen Sørensen 97762631
Økonomiansvarlig:Bjørg Ellen Hauge 95914177
Styremedlemmer: Sander Lilleeide Haga, Petter Berre, Marita Hope, Ingfrid J. Tørresdal, Anja Ariel T. Brekke