Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Tysk nybølge

Papas kino ist tot! Lag helaften i filmklubben med film og foredrag.

SYNG’ende familiekino

(Ny høst 2018)

Adresse: SYNG, Nedre gate 7, 0551 Oslo

E-post: syng@syng.no
Nett: https://syng.no/syng/syng-along-kino/

Styret: 
Kontaktperson og styreleder: Ida Sigurdsen, tlf. 452 15 287
Sekretær: Eirik Espolin Johnson
Kasserer: Jørgen Horn Gulliksen