RIP – A remix manifesto

RIP – A remix manifesto

Canada, 2009
Regi: Brett Gaylor
Med: Cory Doctorow
Dokumentar, 86 min, utekstet, engelsk tale, DVD
Prod.: Eye SteelFilm og National film Board of Canada
GRATIS LEIE

Gjennom remix artisten Girl Talk belyses problemstillinger rundt opphavrett og copyright. Filmen viser hvordan stadig strengere regler hindrer fri kreativ utfoldelse og kunstnerisk utvikling.  Creative Commons Copyright blir presentert som et godt alternativ til de kommersielle opphavregler .Filmen viser også hvordan copyright og profittbegjær hindrer  utvikling og spredning av farmasøytiske produkter.

Vi tar ikke noe leie for visning av denne filmen, men det er lov å gå inn på filmens webside og donere et beløp for visningen. Tillatelsen gjelder kun ikke-kommersiell visning, altså filmkubber ol.