Filmklubbdrift

Filmklubbdrift

På disse sidene finner du praktisk informasjon om registrering av nye klubber, filmbestilling, rapportering og økonomi.

Last ned vår filmklubbhåndbok: hvordan komme i gang, drifte en filmklubb og skape liv rundt visningene.

Hva er en filmklubb?

  • En ideell og frivillig forening med filmvisning som hovedaktivitet. Den drives ofte i samarbeid med den lokale kinoen eller andre kulturinstitusjoner.
  • En alternativ kino på mindre steder og i lokalmiljøer
  • Et visningssted som setter fokus både på filmhistoriens klassikere og nyere filmkunst.
  • Et forum for møter mellom publikum og filmskapere, filmdebatt, studier og analyse av film.

Barnefilmklubber

  • gir barn og unge gode filmopplevelser
  • er morsomme og sosiale møtesteder
  • skaper interesse for kultur og film

Hvem som helst kan ta initiativet til oppstarting av en filmklubb. Ved henvendelse til filmklubbforbundet vil man få tilsendt informasjon og generell veiledning for hvordan man går frem.