Barnefilmklubber

Barnefilmklubber

En barnefilmklubb er en frivillig forening som viser film for barn og unge, gjerne i samarbeid med den lokale kinoen eller andre kulturinstitusjoner.

Norsk filmklubbforbund kan bidra med praktiske tips, tilgang til en stor filmkatalog og støtteordninger for deg som vil starte en klubb i nærmiljøet. Sjekk ut våre sider om filmklubber for barn og unge.

DRIFT

Barnefilmklubbene er gjerne foreldredrevne klubber. Men de kan også være organisert gjennom skolefritidsordning, fritidsklubb eller barnehage. Det samme gjelder for ungdomsfilmklubbene. Her finnes ulike organiseringsvarianter, alt fra den ungdomsdrevne filmklubben, til en klubb som er organisert gjennom fritidsklubb, rockeklubb, som valgfag i skolen eller gjennom kulturkontoret. Det er ingen hindring for en filmklubb å samarbeide med andre ideelle organisasjoner, såfremt klubben har et eget regnskap.

STØTTE

Registrerte filmklubber kan søke støtte gjennom Filmklubbforbundet til for eksempel innkjøp av utstyr i oppstartsfasen, animasjonsverksteder, filmkurs, stumfilmkonserter, reise til NFKs filmklubbseminarer, mm. Filmklubber kvalifiserer også for arrangementsstøtte fra ordningen « Frifond Barn og Unge », og kan også søke støtte fra dem.