Kontingent og rapporter

Kontingent og rapporter

Etter hvert semester skal klubbene levere en semesterrapport til filmklubbforbundet med medlemstall og en rekke andre opplysninger.
Det er viktig for hele filmklubbevegelsen at vi får inn statistikk og rapporter fra alle visninger og arrangementer i regi av klubbene. Klubbene skal sende inn en liste over samtlige visninger med filmtittel og besøkstall. Medlemslister skal også føres og sendes inn. Du finner en del aktuelle skjemaer her.

REGISTRERING AV MEDLEMMER

Alle medlemmer må registreres med navn, postadresse (ikke bare mailadresse) og fødselsår. Pass på at dette blir gjort helt fra første visning.
På vanlige visninger må alle tilstedeværende registreres som medlemmer. Det er mulig å operere med en egen pris for gjestemedlemmer, men de må uansett registreres. På spesielle arrangementer, utevisninger (gratisvisninger), samarbeidsvisninger med andre organisasjoner osv. er det ikke nødvendig at alle tilstedeværende blir medlem av filmklubben.

Alle medlemskort må være påført semester-/årsmerke for å være gyldig. Filmklubbforbundet anbefaler at klubbene i størst mulig grad går over til medlemskap som følger kalenderåret, men det er fortsatt mulig å ha semestermedlemskap.

FRIFOND STØTTE

Dersom 1/3 av medlemmene er under 26 år kan klubben søke om Frifond prosjektstøtte gjennom forbundet. Dersom 2/3 av medlemmene er under den magiske 26-årsgrensen får klubben også Frifond grunnstøtte herfra. For å søke er det helt obligatorisk at alle medlemsopplysningene blir registrert!