Start en filmklubb

Start en filmklubb

Slik går du frem for å starte en filmklubb!

1) Skaff lokaler og utstyr

Finn ut hvor dere vil vise film og hvilket visningsformat dere skal bruke (DVD/Blu-ray med projektor, digital kinofilm (DCP), eller 35mm-filmer). Skal dere vise DCP-film må dere gjøre en avtale med kino eller finne et annet lokale med utstyr for slik visning. Dersom dere ikke skal vise på en kino trenger dere følgende utstyr: Prosjektor, Blu-ray/ DVD-spiller, lerret, lydanlegg og kabler.

2) Stift klubben og registrer den hos NFK

Kall sammen til et oppstartsmøte for filmklubben eller dann et foreløpig filmklubbstyre sammen med noen andre filminteresserte! Fyll ut registreringsskjema og lag et sett vedtekter for klubben (forslag til vedtekter ligger i dokumentet). Send skjemaet til nfk (at) filmklubb.no sammen med vedtektene.

3) Sett opp et realistisk budsjett for filmklubbvirksomheten

Vanlige inntektskilder er medlemskontingent, inngangspenger på visningene, kursavgifter, sponsorinntekter, lotteri og offentlig støtte (kontakt NFK for tips). Husk at dere kan søke NFK om oppstartsstøtte.

Utgifter er filmleie og frakt, leie av lokaler, trykking av program/websider og eventuelt lønn til kinomaskinist. Snakk med kinosjefen om gratis lån av kino og maskinist. I tillegg må klubben betale kontingent til filmklubbforbundet (se punkt 6). Mer informasjon om budsjett her.

4) Sett opp et filmprogram for semesteret

De fleste filmklubber har delt visningene inn i vår- og høstsemestre. Noen filmklubber viser en film i måneden, andre hver 14. dag eller ukentlig. Lag en ønskeliste, og sjekk om filmene er tilgjengelige på det formatet dere bruker. Filmklubbforbundet har en stor katalog med filmer tilgjengelige for visning. I tillegg har vi avtaler med mange rettighetshavere, og kan hjelpe til med gode råd og tips om hvordan dere skaffer visningsrettigheter.

5) Informer om den nye filmklubben

Når dere har avklart filmene og visningsdatoene kan programmet publiseres på nett og på papir. Filmtilbudet og de øvrige medlemsaktivitetene kan da presenteres for en hel sesong samlet, gjerne i en trykksak, med oversiktsplakater og kanskje et intervju i lokal presse eller radio omkring sesongens aktiviteter. Filmklubber er åpne for alle filminteresserte!

6) Registrer nye medlemmer og betal kontingent

Alle forbundets filmklubber bruker våre standardkort og medlemsmerker. Medlemmer registreres med navn, fødselsår og epostadresse (her er forslag til registreringsskjema). Kontingent til forbundet er kr 50,- per medlem per år, minimum kr 2000,-. (Om dere starter klubben på høsten er minimumskontingenten 1000 kroner, om dere ikke overstiger 40 medlemmer.). Medlemskapet betales i form av semestermerker (25,- per medlem) eller årsmerker (50,- per medlem). Medlemskortene er gratis og kan benyttes over flere semestre. Ta kontakt med NFK for å bestille medlemskort og merker!

7) Hold korte innledninger til filmene

Ved siden av selve filmvisningen byr filmklubben som oftest på en innledning før filmen. Denne kan gjøres av et styremedlem, eller klubben kan invitere en lokal ekspert til å si noen ord om filmen eller temaet. En innledning trenger ikke inneholde mer enn en kort presentasjon av filmklubben og hva dere skal vise. En innledning er også en gyllen anledning til å presentere kommende visninger i filmklubben.

8) Eventer/samarbeid

En god anledning for å få nye medlemmer er å gjøre noe litt utenom det vanlige, for eksempel et mini-seminar, regissørbesøk eller en temavisning. Det er også en god ide å samarbeide med andre lag og foreninger i lokalmiljøet.

9) Bli med i filmklubbmiljøet!

Filmklubbforbundet har som en av sine hovedoppgaver å inspirere og gi filmklubbstyremedlemmer ny kunnskap. Som filmklubbstyremedlem får du invitasjoner til kurs og seminarer både om film og filmklubbdrift. Selv om det å drive filmklubb innebærer en del arbeid, er det også inspirerende og utviklende for dem som er styremedlemmer og ansvarlig i filmklubbene. Bli med i Facebook-gruppa Filmklubber i Norge. Det er også en egen gruppe for barnefilmklubber.