Start en filmklubb

Start en filmklubb

Slik går du frem for å starte en filmklubb!

1) Skaff lokaler og utstyr

Finn ut hvor dere vil vise film og hvilket visningsformat dere skal bruke (DVD/Blu-ray med projektor, digital kinofilm (DCP), eller 35mm-filmer). Skal dere vise DCP-film må dere gjøre en avtale med kino eller finne et annet lokale med utstyr for slik visning. Enkelte kinoer/kulturhus kan også vise det gamle 35mm filmformatet. En rekke eldre filmer er fortsatt tilgjengelig i dette formatet.

2) Stift klubben og registrer den hos NFK

Kall sammen til et oppstartingsmøte for filmklubben eller dann et foreløpig filmklubbstyre sammen med noen andre filminteresserte. Lag et sett vedtekter for klubben (barnefilmklubber, se dette vedtektsforslaget). Fyll ut et registreringsskjema (voksenfilmklubber eller barn og unge). Send skjemaet til nfk (at) filmklubb.no sammen med vedtektene.

3) Sett opp et realistisk budsjett for filmklubbvirksomheten

Vanlige inntektskilder er medlemskontingent, inngangspenger på visningene, kursavgifter, sponsorinntekter, lotteri og offentlig støtte (kontakt NFK for tips).
Utgifter er filmleie og frakt, leie av lokaler, trykking av program/websider og eventuelt lønn til kinomaskinist. Snakk med kinosjefen om gratis lån av kino og maskinist. I tillegg må klubben betale kontingent til filmklubbforbundet (se punkt 6). Mer informasjon om budsjett her.

4) Sett opp et filmprogram for semesteret

De fleste filmklubber har delt visningene inn i et høstsemester (sept.-nov.) og et vårsemester (jan.-april). Noen filmklubber viser en film i måneden, andre hver 14. dag eller ukentlig. Lag en ønskeliste, og sjekk om filmene er tilgjengelige på det formatet dere bruker. Filmklubbforbundet har et rikholdig arkiv av kultfilmer, klassikere samt nyere filmer som er tilgjengelige for visning. I tillegg har vi avtaler med mange film- og videoselskaper, og kan hjelpe til med gode råd og tips om hvordan dere skaffer visningsrettigheter. Se vår katalog samt informasjon om pris og filmleie.

5) Informer om den nye filmklubben

Når dere har avklart filmene og visningsdatoene kan programmet publiseres på nett og på papir. Filmtilbudet og de øvrige medlemsaktivitetene kan da presenteres for en hel sesong samlet, gjerne i en trykksak, med oversiktsplakater og kanskje et intervju i lokal presse eller radio omkring sesongens aktiviteter. Sørg for at alle potensielle medlemmer i lokalsamfunnet får vite om visningene i den nye filmklubben. Det er viktig å påpeke at filmklubber er åpne for alle filminteresserte!

6) Registrer nye medlemmer og betal kontingent

Alle forbundets filmklubber bruker våre standartkort og gyldighetsmerker. Medlemmer registreres med navn, fødselsår og adresse. Kontingent til forbundet er kr 50,- per medlem per år, minimum kr 2000,-. Den kjøpes i form av semestermerker (25,- per medlem) eller årsmerker (50,- per medlem). Medlemskortene er gratis og kan benyttes over flere semestre. Ta kontakt med NFK for å bestille medlemskort og merker.

7) Hold korte innledninger til filmene

Ved siden av selve filmvisningen byr filmklubben som oftest på en innledning før filmen. Denne kan gjøres av et styremedlem, eller klubben kan invitere en lokal ekspert til å si noen ord om filmen eller temaet.

8) Eventer/samarbeid

De fleste filmklubber opplever at en stadig må finne på noe nytt for å holde på interessen for filmklubben og få oppmerksomhet rundt virksomheten. Hvert semester bør klubbene derfor presentere minst et arrangement litt utenom det vanlige. Dette kan være et praktisk eller teoretisk filmkurs, et besøk av en filmregissør eller annen representant for filmbransje og filmvitenskaplig miljø. Det kan også være en minifilmfestival eller et debattmøte, evt. i samarbeid med andre organisasjoner.

9) Delta på seminarene vi arrangerer

Filmklubbforbundet har som en av sine hovedoppgaver å inspirere og skolere filmklubbstyremedlemmer. Som filmklubbstyremedlem får du invitasjoner til kurs og seminarer både om film og filmklubbdrift. Selv om det å drive filmklubb innebærer en del arbeid er det også inspirerende og utviklende for dem som er styremedlemmer og ansvarlig i filmklubbene.