Alta filmklubb

Alta filmklubb

(64 medlemmer høst 2016)

Postadresse: Alta filmklubb, Postboks 1031, 9503 ALTA

Filmforsendelse:
Alta Kino, Kunnskapsparken, Markedsgata 3 , 9510 Alta

Nettside: www.altafilmklubb.net

E-post: altafilmklubb@gmail.com

Leder: Gøril Johansen

E-post: goeriljo (at) gmail.com

Kasserer Henning Bek
Mobil.: 40064797