Andenes filmklubb

(22 medlemmer våren 2013)
v/Helen Helgesen, Haugnesveien 26, 8480 Andenes

Leder: Helen Helgesen, helgesen.helen (at) gmail.com, tel 456 62 516
Nestleder: Robert Svendsen, 996 98 141
Kasserer: Ninette Sjåfjell
Sekretær: Helen Helgesen
Styremedlemmer: Grethe Stave og Odd Gunnar Sjåfjell