Bø filmklubb

Bø filmklubb

(14 medlemmer våren 2017)

Postadresse: Postboks 139, 3800 BØ I TELEMARK
Filmforsendelser: Gullbringvegen 36, 3800.
Epost: filmklubben (at) kroaibo.no
Nett: http://kroaibo.no/utvalg/bo-filmklubb/
Facebook: https://www.facebook.com/bofilm?fref=ts
Visningssted :Kroa i Bø, Lundevegen 61, 3800 Bø i Telemark
Leder: Torbjørn Olaisen
Nestleder: Martin Aas Kittilsen
PR-ansvarlig: Camilla Holth Wilberg
Økonomi-ansvarlig: Andre Hustoft Nesheim
Styremedlem: Marie Nodland