Bø filmklubb

Bø filmklubb

(36 medlemmer høsten 2016)

Postadresse/filmforsendelse: Postboks 139, 3800 BØ I TELEMARK

Epost: filmklubben (at) kroaibo.no

Nett: http://kroaibo.no/utvalg/bo-filmklubb/
Facebook: https://www.facebook.com/bofilm?fref=ts

Kroa i Bø, Lundevegen 61, 3800 Bø i Telemark

Styreleder: Aurora Olea Søbye                 

E-post:  Filmklubb-leder@kroaibo.no

Nestleder:  Anders Elden

E-post: Filmklubb-nestleder@kroaibo.no

PR-ansvarlig: Lene Hagen

E-post: Filmklubb-pr@kroaibo.no

Økonomiansvarlig: Jesper Fosse

Filmklubb-okonomi@kroaibo.no

Styremedlem:  Øyvind Lindvik Rekdal

Filmklubb-styremed1@kroaibo.no

Styremedlem:  Tony Alexander Bakken

E-post: Filmklubb-styremed2@kroaibo.no