Bø filmklubb

Bø filmklubb

(14 medlemmer våren 2017)

Postadresse: Postboks 139, 3800 BØ I TELEMARK
Filmforsendelser: Gullbringvegen 36, 3800.
Epost: filmklubben (at) kroaibo.no
Nett: http://kroaibo.no/utvalg/bo-filmklubb/
Facebook: https://www.facebook.com/bofilm?fref=ts
Visningssted :Kroa i Bø, Lundevegen 61, 3800 Bø i Telemark
Styreleder: Aurora Olea Søbye,E-post: Filmklubb-leder@kroaibo.no
Nestleder: Anders Elden, E-post: Filmklubb-nestleder@kroaibo.no
PR-ansvarlig: Lene Hagen, E-post: Filmklubb-pr@kroaibo.no
Økonomiansvarlig: Jesper Fosse, Filmklubb-okonomi@kroaibo.no
Styremedlem: Øyvind Lindvik Rekdal, Filmklubb-styremed1@kroaibo.no
Styremedlem: Tony Alexander Bakken, E-post: Filmklubb-styremed2@kroaibo.no