Caroline filmklubb

carolinekino

(77 medlemmer våren 2018)

The Convention
Att: Caroline Filmklubb
Postboks 68
6501 Kristiansund.

epost: rolf.hammeraas (at) gmail.com

Leder: Alf Helge Fevåg 959 89 885
Nestleder: Rolf Hammeraas 909 96 981
Sekretær: Thomas Aandahl 975 83 504
Kasserer: Kjell Storvik 932 29 569
Styremedlem: Vegard Hoel 958 91 598