Feministisk filmklubb (Oslo)

9 medlemmer våren 2017

v/ Helene Aalborg, Skullerudveien 60, 0694 Oslo
epost: feministiskfilm (at) gmail.com

Nett: facebook.com/feministiskfilm

Leder: Helene Aalborg, tel 988 81 431
Øk. ansvarlig: Ada Moe Fause 909 36 691