Grenland filmklubb

grenlandfk
(40 medlemmer høsten 2018)

c/o Mette Sandsmark, Jønholttunet 12, 3922 Porsgrunn

E-post: grenlandfilmklubb (at) gmail.com
Web: grenlandfilmklubb.blogspot.com

Facebook

Leder/kasserer: Mette Sandsmark 911 91 615

Nestleder: Per Ragnar Møkleby 95 24 22 36

Sekretær: Stein Roger Bjerkely, 915 27 613

 

Styremedlemmer:

Geir Fløistad 93 41 67 36

Jørn Steen 95 02 93 86

Espen Hermann Zondag 93 68 94 18

Wendy Christin Aasland 911 18 653

Lars Erik Lyngås 906 37 792