Hadeland filmklubb

Ny klubb våren 2017

c/o Susanne Fjeldbu,Gjefsenbråtan 12, 2770 Jaren
Epost: hadelandfilmklubb (at) hotmail.com

Leder: susanne Fjeldbu tel 970 74 804
Sekretær: Marlene Odda tel 452 17 172
Kasserer: Bente Fjeldbu tel 936 56 593
Styremedlem: Jeanette Rækken