Hølen filmklubb

holenfk
(12 medlemmer høsten2016)

Kontaktadresse: Johan Brattås, Brandstadkollen 23, 1550 Hølen
E-post: holenfilm (at) gmail.com

Nett: www.facebook.com/HolenFilmklubb
Styre:
Johan Brattås
Trond Torgnesskar, Store Strandgate 14, 1550 Hølen
Bjørn Berntsen, Dronningveien 72, 1550 Hølen