Horten filmklubb

Nyoppstartet høsten 2017

c/o Sebastian Minke, Tjøllinggaten 42, 3112 Tønsberg
epost: s.minke (at) me.com
Web: https://hortenfilmklubb.wordpress.com/

Leder: Sebastian Minke tel 400 44 102
Nestleder: Kenneth Mortensen 980 45 966
Kasserer: Maja Holst Svendsen, 970 14 101