Barnefilmfestivalen 2019

Barnefilmfestivalen 2019

Velkommen til en trivelig og sosial opplevelse for store og små! Mer info

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Hurdal filmklubb

(40 medlemmer våren 2018)

c/o Julie Holdal Hansen, Nøkkefaret 16, 2090 Hurdal
epost: julie.holdal (at) gmail.com

Leder: Julie Holdal tel 958 73 821
Sekretær: Davy Verstraeten 978 90 636
Kasserer: Ola Relling, Nøkkefaret 22, 2090 Hurdal 926 21 453

Filmvisninger i den gamle presteboligen på Gjøding gård, Hurdal Økolandsby.