Løkkevika filmklubb

(17 medlemmer vår 2018)

v/Anders Isebakke, Løkkevikveien 371, 1747 Skjeberg
E-post: anders.isebakke (at) gmail.com

Facebook: www.facebook.com/lokkevikafilmklubb

Leder: Anders Isebakke tel 41433424
Styremedlem: Helena Isebakke tel 41208123