Lyngdal filmklubb

74 medlemmer våren 2017

Lyngdal Filmklubb, Lyngdal kino Torggata 4 4580 Lyngdal

Filmforsendelsesadresse: samme
Tlf 454 77 466

www.lyngdalfilmklubb.no

Leder: Petter Røren: peroer@bgnett.no Tlf 454 77 466
Kasserer: Yngvar Welde
Styremedlemmer:
Odd Ivar Knutsen
Helene Høgli
Sturla Stenbråten
Tor Egil Eitland
Magne Hadland