Slemmestad Filmklubb

(Stiftet august 2018)

Postadresse: Åkerhagan 17C, 3478 Nærsnes.

Epost: linnsilje.rn (a) gmail.com
Telefon: 957 71 971

Viser film på Sekkefabrikken Kulturhus.

Leder: Linn Silje Rohdin
Nestleder Peter Albers
Styremedlem Ludvig Friberg
Kasserer Martin M. Nilsen
Styremedlem Inger Joahnne Reime