Stord filmklubb

Nyoppstartet klubb våren 2017

Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord.
Epostadresse: stord.filmklubb@gmail.com

Stord filmklubb på Facebook

Styremedlemmer:
Svein Olav Langåker (leiar) svein (at) framtida.no
Trond Leirvik Onarheim
Lars Dyhrfjeld
Kjetil Fyllingen
Vilde Hjertholm Lunde
Monica Sanchez
Kirsti Aksnes