Studentersamfundets filmklubb (Trondheim)

(626 medlemmer våren 2018)

Postadresse: Elgesetergt. 1, 7030 TRONDHEIM

Nett: samfundet.no
E-post: ku(at)samfundet.no

Kontaktpersoner:
Leder og kontaktperson: Nora Kruse, +4794892808, epost:  norakruseku@gmail.com