Systrond filmklubb

(17 medlemmer våren 2015)

Postadresse: c/o Yngve Sunde, Nybø 7, 6863 LEIKANGER
Regningsadresse:
c/o kasserer Gunn Helen Henne, Nybø 3, 6863 Leikanger

Telefonnummer (kontaktperson): 900 44 817 (Yngve Sunde)
E-post:
ynges (at) yahoo.com

Internett: systrondfilmklubb.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Systrond-filmklubb/134958206598274

Styreleiar: Yngve Sunde, 900 44 817 / ynges (at) yahoo.com
Sekretær:
Ingvild Ramstad, 975 14 466 /ramstadi (at) online.no
Styremedlemmer:

Gunn Helen Henne, 994 47 485 /gunn.henne (at) gmail.com
Ronny Rydningen, 942 44 067 / ronrydningen (at) msn.com
Stig Ese Eliassen 975 17 300 / stig.ese (at) gmail.com
Torhild Brudvik, 482 88 309 / torhild.brudvik (at) gmail.com