Vågå filmklubb

vagafk

(39 medlemmer høsten 2016)

V/Sander Sælthun, Moavegen 35A
2680 VÅGÅ

Filmforsendelse: Kommunehuset v/Roar Strand, 2680 Vågå

Tlf
: 901 58 217 (m), 61 23 72 26 (p), 61 29 36 27 (a)

E-post: vaga.filmklubb@fjellnett.no

Nettside: www.vagafilmklubb.info
Facebook

Leder: Anita Moe anita.moe@vaga.kommune.no 901 58 217

Kasserer:                  Sander Sælthun  (saelthun@fjellnett.no)

Sekretær:                  Eli Strøm  (elistrom60@gmail.com)

Styremedlem:           Grete Rustad  (grete.rustad@coop.no)

Styremedlem            :Helga Sandbu Holen  (helgabelga@gmail.com)