Veierland Vel filmklubb

(65 medlemmer høsten 2016)

Postadresse: Albyveien 28, 3144 VEIERLAND.
Telefonnummer kontaktperson:
 90525531
E-post
: anine (at) stousland.no

Filmadresse :Veierland vel filmklubb v/Anine Stousland, Krikaveien 9, 3144 VEIERLAND

Webinfo: http://www.destinasjonveierland.no/foreninger-og-tjenester/
Facebookside 

Leder: Anine Stousland
Sekretær: Signe Tvinnerheim, tel. 996 29 923
Styremedlem: Vidar Ringstrøm 918 78 358
Styremedlem: Sverre J. Tangerud, tel. 932 60 712