Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Tysk nybølge

Papas kino ist tot! Lag helaften i filmklubben med film og foredrag.

Handlingsprogram for Norsk filmklubbforbund 2011-2013

Visjon: Filmklubbene skal være en viktig og synlig aktør i det norske kulturlivet. Norsk filmklubbforbund formidler filmkunst og filmopplevelser til hele Norges befolkning gjennom en desentralisert infrastruktur bygget på frivillig engasjement.  Virksomheten skal være synonymt med kunst, kvalitet og kunnskap og være en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme filmkunst også for barn og unge.

Hovedmål:

 1. Å formidle film og kunnskap om film, videreutvikle samarbeidet med andre viktige formidlere av filmkunst som distribusjonsselskaper, filmfestivaler, de regionale cinematekene og Norsk filminstitutt
 2. Å skape engasjement for filmen som en viktig kunstform
 3. Å være et opplæringstilbud for alle med filminteresse
 4. Å støtte eksisterende filmklubber og stimulere til etablering av nye, oppmuntre til samarbeid mellom filmklubbene og deres lokale miljø, herunder kinoene.

Delmål:

 • Arbeide for å opprettholde muligheter for å vise 35mm film
 • Arbeide for at filmklubbene skal få tilgang til digitalt fremvisningsutstyr og mulighet til digitale visninger i takt med digitaliseringen av kino-Norge.
 • Kjøpe inn viktige filmklassikere
 • Jobbe for et nært samarbeid med Arthaus for å sikre klubbene et godt tilbud av kunstnerisk og nyskapende film
 • Tilgjengeliggjøre minst 6 nyere filmer hvert semester
 • Tilgjengeliggjøre norske kortfilmer i samarbeid med NFI
 • Arbeide for å øke tilskuddet til det sentrale barnefilmklubbarbeidet
 • Øke antall filmrelaterte aktiviteter i barnefilmklubbene
 • Forbundet skal aktivt fremme sine synspunkter i samfunnsdebatt og media
 • Forbundet anser det internasjonale filmklubbarbeidet som meget verdifullt og vil arbeide for å utvikle det internasjonale kontaktnettet
 • Forbundet skal fortsette arbeidet med å øke antall abonnenter på Z og å utvikle tidsskriftet og Zs nettsider.
 • Forbundet skal anskaffe et nytt system for registrering av medlemmer i klubbene.

Vedtatt på landsmøtet 2. april 2011