fbpx

Romantisk filmhelg i Oslo!

Filmseminar 2020 FB.indd

Film, foredrag og forelskelse:
Bli med på høstens høydepunkt, 17-18. oktober på Vega scene: les mer her!

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Handlingsprogram for styreperioden 2009-2011

Styret forslag til landsmøtet 2009

Visjon:

Filmklubbene skal være en viktig og synlig aktør i det norske kulturlivet. Virksomheten skal være synonymt med kunst, kvalitet og kunnskap og være en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme filmkunst for barn og unge. Norsk filmklubbforbund formidler filmkunst til hele Norges befolkning gjennom en desentralisert infrastruktur bygget på frivillig engasjement


Hovedmål:

Å formidle film og kunnskap om film.

Å skape engasjement for filmen som en viktig kunstform.

Å diskutere filmens påvirkningskraft.

Å være et opplæringstilbud for alle med filminteresse.

Arbeide for å styrke filmklubbenes tilhørighet til filmklubbevegelsen.

Støtte eksisterende filmklubber i sitt arbeid og stimulere til etablering av nye.


Delmål:

 • Forbundet skal være en aktiv partner i samarbeidet med Film & kino, arbeide for en oppjustering av tilskuddet til filmklubbvirksomheten og søke nye samarbeidsformer med kinoorganisasjonen.
 • Forbundet skal oppmuntre til økt samarbeid mellom filmklubbene og deres lokale filmmiljø herunder kinoene.
 • Forbundet skal arbeide med å videreutvikle samarbeidet med andre viktige formidlere av filmkunst som distribusjonsselskaper, de regionale cinematekene og Norsk filminstitutt.
 • Forbundet skal videreføre arbeidet med filmtilgang, hjelpe klubbene til å bedre sin økonomi, åpne for mer direkte og personlig kontakt mellom klubbene og NFKs sekretariat/styre.
 • Forbundet skal arbeide for å opprettholde en infrastruktur for å vise 35mm-filmer.
 • Forbundet skal arbeide for at filmklubbene skal få tilang til digitalt fremvisningsutstyr i takt med digitaliseringen av kino-Norge.
 • Forbundet skal i nært samarbeid med klubbene arbeide for bedre kommunikasjon internt og eksternt. Nettsidene videreutvikles og skal spre informasjon om filmklubbdrift.
 • Forbundet skal jobbe for et godt og variert filmtilbud til klubbene ved å:
  • Satse spesielt på å formidle dokumentarfilm.
  • Utarbeide nye avtaler med distribusjonsbyråene.
  • Kjøpe inn viktige filmklassikere, med vekt på produksjoner utenfor USA.
  • Fortsette et nært samarbeid med Arthaus for å sikre klubbene et godt tilbud av kunstnerisk og nyskapende film.
  • Å tilgjengeliggjøre minst 6 nyere filmer hvert semester.
  • Forhandle med Nasjonalbibliotekets arkivavdeling om bedre tilgang på utenlandsarkivet enn hva som er tilfellet i dag.
  • Fortsette å kjøpe inn norsk kortfilm
  • Arbeide for at filmklubbene får gratis tilgang til digitale kopier av norske filmer.
 • Forbundet skal satse på barnefilmklubbvirksomheten blant annet gjennom å:
  • Arbeide for å øke tilskuddet til det sentrale barnefilmklubbarbeidet.
  • Fortsette å støtte opp om filmverksteder i klubbene
 • Forbundet skal aktivt fremme sine filmpolitiske synspunkter i samfunnsdebatt og media
 • Forbundet anser det internasjonale filmklubbsamarbeidet som meget verdifullt og vil arbeid for å utvikle det internasjonale kontaktnettet.
 • Forbundet skal fortsette arbeidet med å øke antall abonnenter på filmtidsskriftet Z og å utvikle tidsskriftet i samarbeid med de lokale filmklubbene. Utvikle Zs nettsider.

29.08.09/ji