Kinomaskinistkurs 35mm

Kinomaskinistkurs 35mm

En del filmklubber og cinematek ønsker å opprettholde muligheten for å vise film i 35mm format, det gamle analoge filmformatet som ble brukt på alle verdens kinoer i over 100 år. Derfor tilbyr filmklubbforbundet nå cinematek og filmklubbfolk opplæring i visning av 35mm film.

Kurset er en kombinasjon av:

  • «Brevkurs» der teorien rundt 35mm filmvisning gjennomgås
  • Praksis på en lokal kino, filmklubb eller cinematek som fremdeles har utstyr for og viser 35mm film
  • Weekendsamling med både teori og praksis samt et spesielt fokus på visning av arkiv-film.

Kursdeltakerne eller deres lokale filmklubb/cinematek må selv sørge for praksis på egen 35mm kinomaskin. Kontakt Filmklubbforbundet for nærmere informasjon om dette.

Kurset avsluttes med en prøve på kursdeltakernes eget visningssted. Etter bestått prøve vil kandidatene få utlevert et kursbevis fra Filmklubbforbundet.

Kurset som starter i høst vil strekke seg over hele høstsesongen. Weekend samling og avsluttende prøve vil bli avholdt våren 2017.
• Antall plasser på kurset som begynner i høst er begrenset.
• Kursavgift er kr 3 000 per deltaker.
• Påmelding skjer til Filmklubbforbundet. Send en mail til nfk (at) filmklubb.no.
• Filmklubbforbundet kan ved behov stille med øvingsruller.

Brevkurset holdes i regi av Rolv Gjestland. Rolv Gjestland har vært rådgiver i Film og Kino i over 30 år og er en av de fremste ekspertene i Norge innen saldesign og kinotenikk. Han har skrevet Læreboken om kinoteknikk, som var grunnmanualen for alle norske maskinister før overgangen til digitalkinoen. Elevene får tilsendt Læreboken som PDF ved påmelding.

Kurset er fordelt på syv innsendinger. Elevene skal sende personlige svar på oppgavene, via epost til kurslederen. Deltakerne kan stille spørsmål og diskutere oppgaver og erfaringer via en egen nettgruppe.

 

FREMDRIFTSPLAN

Uke 39 Mandag 26. september Studiestart
Uke 42 Mandag 17. oktober kl. 12.00 Frist oppgave 1
Uke 45 Mandag 7. november kl. 12.00 Frist oppgave 2
Uke 48 Mandag 28. november kl. 12.00 Frist oppgave 3
Uke 51 Mandag 19. desember kl. 12.00 Frist oppgave 4
Uke 2 Mandag 9. januar kl. 12.00 Frist oppgave 5
Uke 5 Mandag 30. januar kl. 12.00 Frist oppgave 6
Uke 8 Mandag 20. februar kl. 12.00 Frist oppgave 7
Uke 8 Lørdag 25. og søndag 26. februar Helgekurs i Oslo
April – juni/juli Løpende Evaluering

 

HELGEKURS

Det arrangeres en egen samling for kursdeltakere i helgen 25. og 26. februar på Cinemateket i Oslo og Cinema Neuf. Her vil det bli anledning til å kommunisere direkte med kursleder og å gjøre praktiske øvelser under veiledning. Fageksperten Torkell Sætervadet (forfatter av The Advanced Projection Manual, NFI/FIAF, 2006) vil ta for seg de spesielle utfordringene som følger av at alle visningskopier i dag er å betrakte som bevaringsverdige unike arkiveksemplarer.

EVALUERING

Når kursdeltakerne har fullført teoridelen og akkumulert tilstrekkelig erfaring til å kunne kjøre film kan de stille opp til praktisk og teoretisk evaluering i regi av en sensor utsendt av Filmklubbforbundet. Evaluering skjer lokalt, da det er optimalt å evaluere kandidatens evne til å bruke eget utstyr, under lokale visningsforhold.
Sensoren vurderer kandidatens evne til å bruke utstyret riktig og at filmer behandles på en forsvarlig måte. Dersom kandidaten vurderes som kompetent, utstedes et bevis for gjennomgått kurs og bestått prøve.

OM KINOTEKNIKK

Læreboken i Kinoteknikk ble skrevet i 2001, og den gang foregikk så godt som all kinovisning på 35mm film. Dette kurset vil bruke boken som den er, men vektlegge stoffet litt annerledes enn da den ble skrevet. Filmene som vises nå er arkivkopier, som ikke kan erstattes hvis de blir skadet. Boken beskriver, og kurset vil legge vekt på, hvordan filmer og utstyr skal behandles av maskinisten for at filmene ikke skal skades, og for at publikum skal få en filmopplevelse i pakt med filmskapernes intensjoner.
Riktig filmbehandling krever kunnskap, men også øvelse og fingerferdigheter. Praksis og praktisk undervisning er derfor viktige tillegg.
Boken tar for seg det tekniske utstyret, hvordan det er bygget opp og fungerer, hvordan det skal behandles og vedlikeholdes, og hvordan man finner feil så avlysning unngås.
Dagens automasjonssystemer er tilrettelagt for digital kino, og visningene av analog film må gjøres manuelt. Avsnittet om automasjon er derfor ikke lenger aktuelt. Også avsnittet om elektronisk kino er utdatert, og leseren henvises annen litteratur, f.eks, Lærebok i digital kinoteknikk (Rolv Gjestland, 2014), som er gratis tilgjengelig på nett.
Med analog film har maskinisten mange flere muligheter for å påvirke visningen enn med digital film. Det er viktig å passe på at bildet har riktig format, at utsnittet som vises er riktig og at bildene er skarpe. Lyden skal kjøres i riktig format, tilpasset det anlegget kinoen har, og med riktig nivå. Også rammen rundt forestillingen, med bruk av salslys og scenelys, maskering av lerret osv er viktig for å gi publikum en god filmopplevelse.
En god forestilling kjennetegnes ved at publikums oppmerksomhet ikke på noen måte rettes mot hvordan maskinisten utfører sin jobb.