Referater og handlingsprogram

Handlingsprogram
Handlingsprogram 2017-2019 vedtatt
Handlingsprogram 2015-2017 vedtatt
Handlingsprogram 2013-2015 vedtatt
Handlingsprogram for Norsk filmklubbforbund for 2011-2013
Handlingsprogram for Norsk filmklubbforbund for styreperioden 2009-2011

Årsmøtereferater

Referat fra landsmøtet 2018 

Referat fra ekstraordinært landsmøte januar 2018

Referat fra landsmøtet 2017

Referat fra landsmøtet 2016

Referat fra landsmøtet 2015

Referat fra landsmøtet 2013

Referat fra landsmøtet 2012

Referat fra landsmøtet 2011

Referat fra landsmøtet 2010

Referat fra landsmøtet 2009

Referat fra landsmøtet 2008

Referat fra landsmøtet 2007

Referat fra landsmøtet 2006

Referat fra landsmøtet 2005

Referat fra landsmøtet 2004

Referat fra landsmøtet 2003

Referat fra landsmøtet 2002

Årsmeldinger

Årsmelding 2008 – 2009

Årsmelding 2007-2008

Årsmelding 2006 – 2007

Årsmelding 2005-2006

Årsmelding 2004 – 2005

Årsmelding 2003-2004

Årsmelding 2002-2003

Virksomhetsmelding for NFK 2000-2002

Virksomhetsmelding for NFK 1998-2000