Prisliste og filmleie

 

Priser på filmleie varier stort etter format og utleier. Filmklubbforbundet garanterer filmleien for klubbene og sender derfor faktura på vegne av utleiere med en rekke forskjellige priser. Les derfor informasjonen under grundig og spør alltid om leiepris når du booker film fra en distributør.

 

NORSK FILMKLUBBFORBUNDS LANGFILMER
Filmklubbforbundet har en rekke langfilmer som leies ut til filmklubbene. Oversikt over disse finner du her. Hvert semester legges nye titler til dette utvalget. Filmene kommer på DCP, 35 mm og 16 mm format, eller DVD/Bluray, og kan kun vises i filmklubber og utdanningsinstitusjoner som driver medieopplæring på høyere nivå.

Prisene i denne listen gjelder kun for filmklubber og for visning av DCP, 35 mm og 16 mm. Video (dvd/blue-ray) har egne priser.
Leieprisen er inndelt i tre grupper etter klubbens medlemstall i foregående semester.
Nye klubber starter i gruppe 1 uansett medlemstall:

Gruppe 1: 0-49 medlemmer kr 300.-

Gruppe 2: 50-199 medlemmer kr 400.-

Gruppe 3: over 200 medlemmer kr 600.-

 

NORSK FILMKLUBBFORBUNDS KORTFILMER
Norske kortfilmer lånes ut gratis til filmklubbene, men klubbene betaler selv frakt og faktura/ekspedisjonsgebyr på kr 50. For utenlandske kortfilmer er leien kr 100 pr film. Et sammensatt program av utenlandske kortfilmer blir normalt fakturert som én langfilm. Oversikt over tilgjengelige filmer og formater finner du her: http://filmklubb.no/filmer

DVD OG BLURAY (VIDEO)
NFK har også et utvalg film som kun er på tilgjengelig på DVD. Leieprisen for disse er:

Ungdom- og voksenfilmklubber kr 200,-
Barnefilmklubber kr 150,-

Se filmliste på våre nettsider eller ta kontakt for oppdatert tittelliste. Det kan også hende vi kan skaffe filmer som ennå ikke er på våre lister. Spør alltid filmklubbforbundet først når du skal leie film for filmklubbvisning.

FILMER FRA ARTHAUS PÅ DVD/BLUE-RAY
Samme pris som for filmer fra NFK. Arthaus filmer på 35mm og DVD/ Blu Ray bestilles fra filmklubbforbundet, Arthaus filmer på DCP bestilles direkte fra Arthaus.

FILMER FRA DE KOMMERSIELLE FILMBYRÅENE 
Se standard filmleieavtale med kommersielle filmbyråer, prisene kan variere så spør alltid byrået om pris ved leie av film. Frakt og mva kommer alltid i tillegg til filmleie. Byrået kan også ta gebyr for reklameleie og forsikring.


DVD/ BLU-RAY (BD) FRA ANDRE ENN FILMKLUBBFORBUNDET

Gjennom ulike avtaler kan filmklubbforbundets medlemsklubber vise film fra DVD og BD også utover filmklubbforbundets eget utvalg av film.  Forbundet gjort avtale med lisensselskapene MPLC og Norwegian film og med videodistributøren Atlantic. Avtalene har noe forskjellig utforming, men felles for alle er restriksjoner på billettsalg og markedsføring. Les de enkelte avtaler og spør filmklubbforbundet om du er i tvil.

MPLC AVTALEN 
MPLC Norge tilbyr en lisensløsning kalt “MPLC Filmklubb Lisens”. For mer informasjon om denne løsningen se MPLCs websider for Filmklubber.

NORWEGIAN FILM AVTALEN 
Norwegian Film har også egen avtale for filmklubbene som fås ved henvendelse til Norwegian Film. Filmklubber får rabatt, bruk filmklubbfrobundet som referanse ved bestilling av årsabonnement fra NFAS. Finn ut mer og bestill på http://www.norwegianfilm.as/ .

ATLANTIC FILM AVTALEN
Filmklubbforbundet har avtale med videoselskapet Atlantic film Norge om filmklubbvisning av deres filmer. Avtalen inkludere kjøp av film på fysisk medium fra Atlantic film. Les mer her: avtale med atlantic film

 

NASJONALBIBLIOTEKET

NB er ikke en distributør, men i enkelte tilfeller er det mulig å leie norske filmer fra Nasjonalbibliotekets store arkiv. Slike forespørsler skal alltid gå via NFK. Kontakt oss for pris og spesielle vilkår.

 

FRAKT
I tillegg til leieprisen må klubbene betale frakt begge veier. Utgiftene vil variere med forsendelsesmåten. Frakt for 35 mm film kan ofte bli kostbart, regn i utgangspunktet med kr 200-300 hver vei. Det kan viderefaktureres et ombringelsesgebyr for å bringe filmpakker til postkontor, jernbane etc. Dette gebyret er for tiden kr 85. I enkelte tilfeller sendes filmene direkte mellom flere visningssteder. Det er alltid avsenderen som betaler frakt i slike tilfeller. Husk å ta med fraktutgifter når budsjettet settes opp.

 

GEBYRER
Alle filmbookinger fakturert gjennom Filmklubbforbundet er påført et ekspedisjons/fakturagebyr på kr 50. Gebyret skal dekke omkostninger i forbindelse med bestilling, fakturering og utleie.

 

KONTINGENT OG SEMESTERMERKER
Klubbenes kontingent til forbundet er fastsatt av landsmøtet og beregnes etter antall medlemmer i klubbene. De fleste klubber har halvårsmedlemskap og betaler da kr 25,- pr medlem i halvåret, både for barn, ungdom og voksne. Fra og med 2014 må klubbene betale en minstekontingent på kr.1000,- per semester. Dette tilsvarer 40 medlemmer i semesteret. Kontingenten er knyttet til bruk av forbundets semestermerker og medlemskort. Medlemskortene er gratis og kan benyttes over flere semestre. Merkene koster kr 25,- (kontingenten) og gjelder for ett semester.  Merker betales forskuddsvis. Det selges også merker for årsmedlemskap. Disse koster kr 50,- for både barn, ungdom og voksne. Ubrukte merker refunderes/byttes i nye i inntil et halvt år etter semesterets utløp. OBS! Frifondordningen krever at alle barnefilmklubbmedlemmer betaler en årlig kontingent på minst  kr 50- til sin lokale filmklubb.

 

Passivt årsmedlemsskap koster kr 250 for alle typer filmklubber (Skal betales av alle medlemsklubber som ikke har aktivitet i løpet av året).