Hvordan starte en filmklubb?

Hva er en filmklubb? En filmklubb er en klubb for filminteresserte. Tradisjonelt har filmklubbene vært visningsfora for film og en arena for diskusjon og kunnskap på filmområdet. Filmklubber har også i økende grad engasjert seg i grunnleggende kurs for folk som vil lære å lage film selv. Det finnes filmklubber for både barn og voksne. I begge tilfelle må en person over 18 år ta ansvaret for økonomi og ha et overordnet ansvar.

Filmklubber er frivillige og demokratiske organiserte foreninger. Det krever en innsats å drive filmklubb og en del formelle og praktiske ting må være på plass før man kan begynne virksomheten.

Slik gjør du:

1) Kontakt Norsk filmklubbforbund (NFK). Presenter dine filmklubbplaner og be om praktiske råd for filmklubbarbeidet. NFK kontakter du lettest på e-post: nfk@filmklubb.no eller på telefon 22474680. Filmklubbforbundet er til for å hjelpe folk som driver eller vil starte en filmklubb.

2) Be om å få tilsendt en oppstartspakke som består av et brev og diverse informasjon om filmklubbvirksomheten (Mesteparten av denne informasjonen finner du også her på websidene).

3) Kall sammen til et oppstartingsmøte for filmklubben eller dann et foreløpig filmklubbstyre sammen med noen andre filminteresserte. Lag et sett vedtekter for klubben (se mønstervedtekter på nfks nettsider). Fyll ut et registreringsskjema for filmklubber og send skjemaet til filmklubbforbundet sammen med vedtektene.

4) Finn ut hvor dere vil vise film og hvilket visningsformat dere skal bruke (DVD/video med projektor eller digital kinofilm (DCP)). Skal dere vise DCP film må dere gjøre en avtale med kino eller finne et annet lokale med utstyr for slik visning. enkelte kinoer/kulturhus kan også vise det gamle 35mm filmformatet. En rekke eldre filmer er fortsatt tilgjengelig i dette formatet.

5) Sett opp et realistisk budsjett for filmklubbvirksomheten. Vanlige inntektskilder er kontingent, inngangspenger på visningene, kursavgifter, sponsorinntekter og offentlig støtte (kontakt NFK for tips). Utgifter er filmleie og frakt, leie av lokaler, trykking av program/websider og eventuelt lønn til kinomaskinist. Snakk med kinosjefen om gratis lån av kino og maskinist. I tillegg må klubben betale kontingent (kjøpes i form av semestermerker/årsmerker, se punkt 10) til filmklubbforbundet. Se siden prisliste og filmleie.

6) Sett opp et filmprogram for semesteret. De fleste filmklubber har delt visningene inn i et høstsemester (sept.-nov.) og et vårsemester (jan.-april). Noen filmklubber viser en film i måneden, andre hver 14. dag eller ukentlig.

7) Bestill film fra filmklubbforbundet (diverse formater se Filmer) og andre filmutleiere (kommersielle filmbyråer som SF, UIP, Fox, Sandrews, SEG, Oro, Fidalgo m.fl. har kun film på DCP). Filmklubbforbundet har leieavtaler med de fleste av disse. Det er også mulig å tegne årslisens for DVD/blurayvisning hos Norwegian Film AS eller booke film tittel for tittel hos MPLC, se mer om dette i vår prisliste.  Et spesielt bestillingsskjema må brukes og et depositum betales til NFK som fakturerer klubbene for all filmleie.

8) Reservér lokale til visningene

9) Sørg for at alle potensielle medlemmer i lokalsamfunnet får vite om visningene i den nye filmklubben. Det er viktig å påpeke at filmklubber er åpne for alle filminteresserte!

10) På den første filmvisningen må dere ha medlemskort og semester-/års-klistremerker (begge deler bestilles fra NFK). I tillegg må det føres medlemslister med navn, adresse og fødselsår (Disse skal ved slutten av semesteret sendes inn til filmklubbforbundet og utgjør grunnlaget for bl.a. tildeling av eventuell offentlig støtte).

11) Ved siden av selve filmvisningen byr filmklubben som oftest på en innledning før filmen. Denne kan gjøres av et styremedlem, eller klubben kan invitere en lokal ekspert til å si noen ord om filmen eller temaet.

12) De fleste filmklubber opplever at en stadig må finne på noe nytt for å holde på interessen for filmklubben og få oppmerksomhet rundt virksomheten. Hvert semester bør klubbene derfor presentere en event litt utenom det vanlige. Dette kan være et praktisk eller teoretisk filmkurs, et besøk av en filmregissør eller annen representant for filmbransje og filmvitenskaplig miljø. Det kan også være en minifilmfestival eller et debattmøte, evt. i samarbeid med andre organisasjoner.

13) Filmklubbforbundet har som en av sine hovedoppgaver å inspirere og skolere filmklubbstyremedlemmer. Som filmklubbstyremedlem får du invitasjoner til kurs og seminarer både om film og filmklubbdrift. Selv om det å drive filmklubb innebærer en del arbeidet er det også inspirerende og utviklende for dem som er styremedlemmer og ansvarlig i filmklubbene.

Mer utfyllende informasjon om filmklubber finner du i Filmklubbhåndboka (Vær oppmerksom på at Håndboka på mange punkter er mindre oppdatert enn våre websider)

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
English
In English
Medlemsfordeler
Facebook
Z
NFK utgir Z filmtidsskrift: Siste Z
Arthaus
NFK opprettet Arthaus - stiftelsen for filmkunst: