fbpx

Filmtips våren 2021

skalderegå
Trenger du inspirasjon til programarbeidet? Les mer her!

Velkommen på webinar!

tiff logo event bilde 2021
TIFF-seminaret arrangeres digitalt i år. Les mer her!

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Møt styremedlemmene i Norsk filmklubbforbund!

Møt styremedlemmene i Norsk filmklubbforbund!

Styret i filmklubbforbundet består av representanter fra hele landet, og her kan du bli bedre kjent med styremedlem Daria Polishchuk fra Alta filmklubb og vara Erlend Walseth fra Hjørundfjord filmteater.

Som relativt nye styremedlemmer, og representanter fra klubber utenfor de store byene, har Daria og Erlend fine tanker om hva det vil si å være med i filmklubbevegelsen. Vi sendte dem tre spørsmål for å bli bedre kjent:

1. Hvilke forventninger har du til å være med i styret i NFK?
2. Hvor lenge har du vært medlem av en filmklubb?
3. Hva tenker du at ditt verv kan tilføre din egen klubb?

Daria:

1.Jeg gleder meg mest til å utveksle erfaringer med de andre styremedlemmene, og tror at alle har noe å lære av hverandre. Forhåpentligvis kan det at jeg kommer fra en filmklubb så langt nord gjøre mindre urbane filmklubber og våre utfordringer mer synlige. Jeg er også veldig opptatt av internasjonalt samarbeid og vil at NFK skal være aktivt og synlig utenfor landets grenser. Sist men ikke minst gleder jeg meg til å kunne få innblikk i filmutvelgelsen.

2.Jeg ble første gangen med i filmklubb som vanlig medlem i Tromsø i 2011. I 2013 ble jeg valgt inn i styret i Alta filmklubb. Siden da har jeg vært med i styret, bortsett fra et par år da jeg bodde i en annen by.

3.Jeg håper at vi i Alta filmklubb skal få inspirasjon til å skape nye arrangement og studietilbud, og at vi får større innsikt i de mulighetene vi som en filmklubb har

Erlend:

1. Mine forventingar er knytt til eit personleg ønskje om å lære meir om filmklubb-politikken i Norge, og vilkåra som legg rammer for vår eigen stor-lille filmklubb i grenda vår. Eg føler meg også litt som ein representant for dei små og rurale filmklubbane i Norge. Eg har t.d. allereie kontakta ein som også var med på å starte opp ein filmklubb i si vesle grend, etter å ha flytta attende etter studietida si, akkurat som vi gjorde i Hjørundfjorden. Eg vil snakke med han om dette med film og lokalsamfunnsutvikling. Eg trur det er mange som flyttar frå ein større by som på sin nye heimstad saknar både kulturtilbod og møteplassar. Eg trur filmklubb som lokalsamfunnsutvikling har eit enormt potensiale!

2. Eg kosa meg på «troll-i-eske» på Cinemateket i Oslo når eg var sivilarbeidar. I Bergen vart det mest nerding på BIFF. Eg har no vore filmklubbmedlem sidan vi starta opp Hjørundfjord filmteater i 2015.

3. Det er eg usikker på! Først og fremst fordi vi ikkje har hatt så mange behov eller ynskjer det ikkje har vore mogleg å få ordna på den eine eller andre måten. Eg vonar jo at ei av hovudframsyningane eller stumfilmkonsertane våre skal besøkast av NFK-gjengen… Kanskje vi får til det?

Les også presentasjonen av det nye styret etter årets landsmøte!