fbpx

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Mer penger til filmklubben!

Mer penger til filmklubben!

Hva har dere lyst til å arrangere, og hvor mye penger trenger dere for å få det til? Her får du tipsene du trenger for å søke støtte til filmklubben din.

Har filmklubben din lyst til å gjøre noe ekstra, men mangler midler for å få det til? Den enkleste måten å få midler til klubben er å søke støtte fra Norsk filmklubbforbund. Her kommer alt du trenger å vite.

Hva kan vi søke om?

Filmklubber som er registrert hos oss kan søke om

 • Oppstartsstøtte.
 • Innkjøp av utstyr.
 • Arrangement: filmvisninger som er noe mer enn film og introduksjon.
 • Filmformidlingstiltak, som animasjonsverksted, filmhistoriekurs, stumfilmkonsert, regissørbesøk – det aller meste, egentlig. Husk å budsjettere med penger til promotering av arrangementet også.
 • Ekstra dyre rettigheter, så filmklubben kan sette opp titler som dere vanligvis ikke ville hatt råd til.
 • Analoge filmvisninger.
 • Målrettet promoteringsarbeid: legg en langsiktig plan for året for hvordan dere vil promotere og gjøre klubben med kjent. Husk å skrive kort om hvilke mål dere har for arbeidet, hvilke målgrupper dere henvender dere til, periode for gjennomføring, og hvordan dere kan måle effekten av arbeidet.

Hvor mye kan vi søke om?

Dere kan søke om inntil 15 000 kroner for et arrangement. Dere kan søke om flere arrangementer / innkjøp på en gang, om dere har planene klare. I ekstraordinære tilfeller kan vi også gi mer enn 15 000 kr, så det er ikke noe i veien for å søke om mer.

Hva bør vi skrive?

Søknaden trenger ikke være lang. Skriv kort hva dere ønsker å gjøre, og sett opp et helt enkelt budsjett. Husk å estimere både utgifter og inntekter, hvor støtte fra NFK føres som inntekt. På den måten ser vi om det er et arrangement med billettinntekter, om dere søker støtte fra andre steder, om dere har noen samarbeidspartnere som bidrar med midler etc.  Se nederst for eksempel på søknad og budsjett!

Når får vi svar?

Filmklubbforbundet behandler som regel saker en gang i uka, så det er lite byråkrati og behandlingstid. Det er vi i sekretariatet som ser på søknadene, og vi forsøker å fordele midlene slik at flest mulig klubber får penger, fordelt utover året.

Når får vi penger?

Vi utbetaler penger etter at arrangementet/ innkjøpet har funnet sted. For å få pengene utbetalt, sender dere inn en kort rapport om hvordan det gikk, et enkelt regnskap, og kvitteringer, om støtten har gått til innkjøp av noe. For oppstartsstøtte utbetaler vi penger etter tre måneders drift.

Les mer om hvordan søke støtte. Skal dere søke støtte fra andre aktører, med høyere krav til søknad og tall? Frivillighet Norge har noen tips! Og et overordnet råd: Det er lov å gjøre søknaden interessant å lese. De som skal sortere søknader må kjenne engasjementet deres. Det er lov å bruke store ord for å beskrive det dere ønsker å gjøre. Dere skal ikke bare ha råd til å skaffe et lerret til en utekinovisning, dere skal lage et bedre tilbud for nærmiljøet, eller lage en unik filmopplevelse for barn og unge. Vær konkret om hva dere ønsker å få til, selv om planer kanskje må endres underveis.

Noen eksempler på hva filmklubber har fått penger til:

 • Bergen filmklubb: 15 000 til jubileumskatalog, 25 000 kr til 35mm-opplæring med instruktør fra British Film Institute.
 • Bodø filmklubb 7600 kr mini-dokumentarfilmfestival.
 • Grenland filmklubb 9500 kr jubileumsfest.
 • Grimstad filmklubb 15 000 kr helgeseminar om krig, film og propaganda.
 • Lillehammer barnefilmklubb 2500 kr rollup + 8000 kr samarbeid med Litteraturfestivalen.
 • Longyearbyen 10 000 kr visning av Orions belte med skuespillerbesøk av Helge Jordal.
 • Oslo filmrullklubb 20 000 kr til 2 forskjellige stumfilmkonserter, 10 000 kr til filmrull-Halloween.
 • Slemmestad filmklubb 12 000 kr til rullelerret.
 • Tromsø barnefilmklubb 15 000 kr til markering av verdens epilepsidag med besøk, 7000 kr markering av samefolkets dag.
 • Årsheim filmklubb 16 000 kr oppstartsstøtte.
 • Ås filmklubb 11 000 kr regissørbesøk Cairo Jazzman.

Eksempel på søknad

Smalby filmklubb søker om støtte til stumfilmkonsert, med visning av Generalen av Buster Keaton. Filmen vil akkompagneres av bandet «Pstumpfilm med pstum P», der fire musikere på harpe, banjo, mandolin og trommer lager musikk til filmen.

Bandet har sagt ja, vi har fått med den lokale restauranten til et samarbeid om servering av stumme østers etter visningen. Vi har søkt kommunen om støtte, og fått bekreftet at Sparebanken vil gi oss litt støtte. Vi ønsker å bruke litt ekstra midler på annonsering i sosiale medier for å nå bredt ut og gjøre arrangementet kjent for flest mulig.

Vi tror dette er et arrangement med godt potensiale for publikum, men vi ønsker å holde billettprisene lave, så dette vil bare dekke en liten del av budsjettet.. Vi søker derfor om 15 000 kr i støtte.

Budsjett Smalby filmklubb

Bilde: L’Argent (Robert Bresson, 1983)