fbpx

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Gamlebyen barnefilmklubb (Oslo)

Gamlebyen skole

c/o Gamlebyen skole, Egedesgt. 3, 0192 OSLO

Kontaktperson: Roy Markussen
Tlf. 23 47 24 50
E-post
roy.markussen (at) osloskolen.no
Fax 23 47 24 69

Webgamlebyen.osloskolen.no