fbpx
Den sovende mannen

Den sovende mannen

Japan 1995
Regi: Kohei Oguri
Manus Kohei Oguri og Kiyoshi Kenmochi
Foto Osame Maruike
Musikk Toshio Hosokawa
Med Ahn Sung-ki, Christine Hakim, Koji Yakusho, Masao Imafuku
103 min 35 mm

I en liten japansk landsby ligger den unge mannen Takuji i koma etter en ulykke i fjellene. Mens han ligger urørlig i sin søvnfylte tilværelse, fortsetter menneskene rundt ham å leve sine rutinepregede liv. Likefullt berører hans tilstand deres liv. Wataru, mannen som fant ham forulykket i fjellet, besøker ham hver dag. Tia, den utenlandske kvinnen som jobber i den lokale baren, kjente ikke Takuji, men blir på merkelig vis sterkt påvirket av hans situasjon. Kamimura, hans tidligere kamerat, er den som i størst grad lar Takujis skjebne få innflytelse over sitt liv. Ikke fordi hans medfølelse er av en så overveldende art, men han begynner å erindre og gjennoppleve sin barndoms- og ungdomstid med Takuji og innser at deres liv tok forskjellige retninger. Kamimura besøker stedene de tidligere oppsøkte sammen, prater med andre som var i kontakt med Takuji og forsøker paradoksalt nok nå å lære ham bedre å kjenne. Han ledes etter hvert mot fjellene og naturen, og forstår gradvis at det var her Takuji hadde funnet sine verdier og virkelig levd sitt liv.

Fødsel og død eller menneske og natur, står ikke i motsetning til hverandre i Den sovende mannen. Den tradisjonelle, shintoistiske oppfatningen av naturen og menneskets plass i denne, ligger som en usynlig rød tråd i filmen. Vinden og trærne, sanden og lynet, måneskinnet og bølgene på vannet blir like dyrebare som mennesket selv; alt er små deler av et større hele.

Den landsbyen Oguri skildrer i Den sovende mannen er ikke preget av karriereklatring og konkurranse. Det er en landsby hvor den tradisjonelle, japanske bondekulturen lever side om side med en høyteknologisk livsstil hvor en er tilfreds dersom parabolantennen fungerer som den skal, og det er farger på TV’en. Landsbyen kan slik forstås som et Japan i miniatyr; landet har potensialet og valget til å bevege seg i begge retninger. Det siste århundret har ført moderne, vestlig teknologi og livsstil til Japan, og spesielt etter siste verdenskrig har man verdsatt vestlige verdier på bekostning av egne, stolte tradisjoner. I de senere år har man imidlertid erfart at prisen for det økonomiske fremskrittet kanskje har vært for høy. Japanerne føler seg avskåret fra det åndelige livet og filosofien som tidligere ga deres hverdag en dypere mening. Oguris målsetting med Den sovende mannen er nettopp å finne tilbake til essensen og rikdommen i den livsstilen japanere flest har forlatt.

Bergen Filmklubb