fbpx
La Grande Illusion

La Grande Illusion

Frankrike, 1937
Regi: Jean Renoir
Manus: Jean Renoir og Charles Spaak
Foto: Christian Matras og Claude Renoir
Med Jean Gabin, Erich von Stroheim, Pierre Fresnay, Marcel Dalio
120min. 35mm, engelsk tekst

NB: slitt kopi

Den store illusjonen er i første omgang en humanistisk antikrigsfilm. I et større perspektiv kan den sies å handle om grenser; de grensene som skiller mennesker fra hverandre, og muligheten for å tre over dem. Regissør Jean Renoir utdyper temaet ved å presentere et nettverk av skiftende mellommenneskelige relasjoner bestående av forskjeller og overskridelse av forskjeller.

Filmen åpner med en scene fra 1.Verdenskrig der tyskeren von Rauffenstein angriper franskmennene Maréchal og Boëldieu. De overlever og blir invitert til lunsj av tyskeren. Her introduseres to hovedgrenser: Klasse og nasjonalitet. De to franskmennene er knyttet sammen ved at de er i krig med Tyskland. Boëldieu har på den andre siden bånd til von Rauffenstein, da begge er aristokrater, mens Maréchal er proletar. I fengselet støter vi på en tredje grense gjennom jøden Rosenthal, nemlig religion. I forholdet disse tre imellom spiller sosial status også inn.

Den store illusjonen er en krigsfilm der hovedkonflikten ikke utspiller seg ved fronten, men der de komplekse forbindelsene mellom fire menn belyser konfliktene i menneskets natur. Dette er en av de aller beste filmene fra den franske poetiske realismeperioden, iscenesatt av retningens kanskje aller fremste regissør, Jean Renoir.

Cinemateket USF/red