fbpx
Lyden kommer! (16mm)

Lyden kommer! (16mm)

Norge 1983
Regi: Dag Lutro
s/hv og farger, 84 min

Dag Lutro er filmhistoriker. I Lyden kommer! tar han for seg pionertiden innen norsk filmproduksjon og kinodrift; tiden fram til den første norske filmsuksessen, Tancred Ibsens Fant fra 1937.
Allerede før den første filmen kunne projiseres på lerret hadde Thomas Edison gjort sine lydfilmeksperimenter. Faktisk hadde han synkron lyd i sine titteskap allerede i 1889. Fra tidlig på 1900-tallet viste man film med lyd tatt opp på grammofonplater. Den første slike nymotens lydfilm som fant veien til norske kinoer var svensk. Det skjedde i 1908. Men så i slutten av 1920-årene kommer den lydfilmen vi i dag kjenner med et optisk lydspor på selve filmen, etter danskene Axel Petersens og Arnold Poulsens verdenspatent.
Lyden kommer! byr på filmglimt fra flere av tidens norske filmhøydepunkter som bl.a. stumfilmene Historien om en gutt (1919) av P. Lykke Seest, Troll-Elgen (1927) av Walter Fyrst og Bergenstoget plyndret i natt (1928) av Uwe Jens Krafft og lydfilmene Den store barnedåpen (1931) av Einar Sissener og Tancred Ibsen, Lalla Vinner! (1932) av George Schnéevoigt og En glad gutt (1932) av John W. Brunius.

NFK